Panele fotowoltaiczne: projekty dachów solarnych

Spółka IBC SOLAR sponsoruje urządzenia za granicą w celu dalszego wspierania energii solarnej i upowszechniania montażu paneli solarnych. Przebiega to w ramach tak zwanych projektów pilotażowych. Służą one do przedstawienia niemieckiej techniki solarnej i wspierają przyjęcie odnawialnych źródeł energii przez obywateli. W koordynacji z agencją z państwowymi udziałami o nazwie Niemiecka Agencja Energetyczna (Dena) i przy wsparciu Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii (BMWi) spółka IBC SOLAR zaprojektowała systemy paneli solarnych na dachy w niemieckich podmiotach z siedzibą za granicą i zainstalowała je w formie dostawy pod klucz.

 

 

Projekty dachów solarnych

ZOO Praga / Czechy

Z pomocą urządzenia solarnego na dachu ZOO Praga produkuje rocznie około 15 700 kWhAbbreviation for kilowatt-hour. 1 kWh = 1000 W over a time period of one hour. It is equivalent to 3.6 million Joules, or the amount of energy needed to increase the temperature of 100 litres of water by 10 °C. ekologicznej energii elektrycznej, którą w większej części samo zużyje.

undefinedWięcej informacji...

Instytut Goethego Bangalore

Urządzenie zainstalowane na Instytucie Goethego umożliwia bezpośrednie wykorzystywanie wyprodukowanej energii i utrzymuje w ruchu system awaryjny.

undefinedWięcej informacji...

Niemiecka Szkoła Rzym

Urządzenie demonstracyjne produkuje rocznie około 31 000 kWh energii elektrycznej i przez to eliminuje emisję 28 ton CO2.

undefinedWięcej informacji...

Niemiecka Szkoła Lizbona

Na dachu Niemieckiej Szkoły w Lizbonie to urządzenie produkuje rocznie 34 517 kWh. Tablice informacyjne na budynku szkoły pokazują aktualne wartości eksploatacyjne.

undefinedWięcej informacji...

Dane kontaktowe


IBC SOLAR s. r. o.


Klikatá 353/13
158 00 Praga 5 – Jinonice
Czechy

Tel: +48 71 70 72 920
Fax: +48 71 70 72 929
undefined e-mail

© IBC SOLAR 2017