Nastrój się dobrze na święta i weź udział w konkursie IBC SOLAR

Szczególny klimat nadchodzących świąt udzielił się również nam 😊

Szczególny klimat nadchodzących świąt udzielił się również nam 😊 Z tej okazji przygotowaliśmy zimową odsłonę popularnej gry Memory i serdecznie zapraszamy naszych partnerów do udziału. Dobra zabawa gwarantowana, a na najlepszych uczestników czekają nagrody: vouchery o wartości 100 euro, 75 euro i 50 euro na produkty w Sklepie Internetowym IBC SOLAR. Zaloguj się i graj!

 

Regulamin konkursu „Christmas 2021”:

  • Uczestnictwo

Udział w konkursie IBC SOLAR jest dobrowolny, bezpłatny i nie zobowiązuje do zakupu. Uczestnictwo opiera się wyłącznie na niniejszych warunkach. IBC SOLAR AG zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestników z konkursu w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz uczestnictwa i zaakceptować warunki udziału oraz wytyczne dotyczące ochrony danych.

 

 

 

  • Przebieg konkursu

Konkurs rozpoczyna się 15 listopada 2021r. o godzinie 12:00 (południe) czasu środkowoeuropejskiego, a kończy 15 stycznia 2022r. o godzinie 12:00 (południe) czasu środkowoeuropejskiego. W czasie trwania konkursu uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie logując się poprzez stronę https://portal.ibc-solar.com. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą zagrać w grę i wpisać się na listę najlepszych wyników. Uczestnictwo jest możliwe tylko w czasie trwania konkursu. Wysokie wyniki, które zostaną wpisane po terminie, nie będą brane pod uwagę. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.

  • Nagrody

W konkursie do wygrania są trzy vouchery do wydania w sklepie internetowym IBC SOLAR o wartości 100 euro, 75 euro i 50 euro. Nie są przewidywane nagrody pieniężne.

  • Uprawnieni uczestnicy

Uprawnionymi do udziału uczestnikami są wszyscy Partnerzy Premium IBC SOLAR, którzy mają dostęp do Portalu Klienta. Z uczestnictwa w konkursie wykluczeni są pracownicy IBC SOLAR AG i jej spółek zależnych oraz członkowie ich rodzin.

Uczestnicy, którzy użyją nielegalnych środków lub innej formy manipulacji w celu uzyskania lepszego wyniku, zostaną wykluczeni z udziału. Nagroda zostanie unieważniona z mocą wsteczną i zostanie odebrana. Wykluczony zostanie również każdy, kto poda nieprawdziwe dane osobowe.

  • Wyłonienie zwycięzców

Zwycięzca zostanie wyłoniony po upływie terminu zgłoszeń. Gracz, który uplasuje się na pierwszym miejscu na liście wyników otrzyma bon o wartości 100 euro, uczestnik na drugim miejscu otrzyma bon o wartości 75 euro, a zawodnik, który zajął trzecie miejsce otrzyma bon o wartości 50 euro. Zwycięzcy zostaną osobiście powiadomieni drogą mailową.

Jeśli zwycięzca nie odbierze nagrody, IBC SOLAR przyzna voucher kolejnej osobie wpisanej na liście najlepszych wyników. Nagroda nie podlega wymianie. Nagrody nie można przekazywać osobom trzecim. W jednej firmie może zostać przyznana tylko jedna nagroda. Trafia ona do osoby, która uzyskała najwyższy wynik w rankingu punktowym.

  • Przerwanie konkursu

IBC SOLAR AG zastrzega sobie prawo do przerwania konkursu w dowolnym momencie bez wcześniejszego podania przyczyny, jeśli niemożliwe będzie zagwarantowanie prawidłowego przebiegu konkursu z przyczyn technicznych lub prawnych.

  • Ochrona danych osobowych

W celu powiadomienia o zwycięstwie, należy podać dane osobowe. Uczestnik gwarantuje, że podane przez niego dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, firma i adres e-mail są prawdziwe i dokładne. IBC SOLAR zwraca uwagę, że żadne dane osobowe zwycięzców nie będą przekazywane osobom trzecim ani udostępniane osobom trzecim do użytku bez ich zgody.

W przypadku wygrania nagrody przez uczestnika, zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska w Portalu Partnerskim Premium oraz w newsletterze IBC SOLAR. Uczestnik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę. Odwołanie musi być przesłane na piśmie przy użyciu danych kontaktowych IBC SOLAR podanych na stronie internetowej w sekcji „nota prawna”. Po odwołaniu zgody, dane osobowe zebrane od uczestnika zostaną niezwłocznie usunięte.

Pozostałe dane zebrane od uczestników konkursu zostaną (o ile IBC SOLAR nie był już w posiadaniu tych danych) usunięte po 90 dniach.

  • Obowiązujące prawo

Pytania lub skargi dotyczące konkursu należy kierować do IBC SOLAR. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej, w części "nota prawna".

Konkurs IBC SOLAR podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec. Wyklucza się możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

  • Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jedno z postanowień niniejszych warunków uczestnictwa jest lub stanie się nieważne w całości lub w części, nie narusza to ważności pozostałych warunków uczestnictwa. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione przez prawnie wiążące postanowienie, które jest najbardziej zbliżone do znaczenia i celu nieważnego postanowienia. To samo dotyczy sytuacji, gdy w niniejszych warunkach uczestnictwa istnieje luka prawna.

Zespół IBC SOLAR życzy powodzenia w konkursie i jak najlepszych wyników!