Deklaracja w sprawie ochrony danych osobowych

Ochrona danych ma dla naszego przedsiębiorstwa szczególne znaczenie. Korzystanie z naszej strony internetowej jest w zasadzie możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą (dalej „Użytkownik”) chce skorzystać ze specjalnych usług oferowanych przez nasze przedsiębiorstwo online, może być konieczne przetworzenie jej danych osobowych. Jeżeli konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, ale nie istnieje podstawa prawna takiego przetwarzania, uzyskujemy generalnie zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład imienia, nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się w sposób zgodny z obowiązującą w Republice Federalnej Niemiec federalną ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG), obowiązującym od dnia 25.05.2018 r. na terenie UE ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych (RODO) i przepisami współobowiązujących ustaw. W tej deklaracji nasze przedsiębiorstwo informuje o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych w naszym przedsiębiorstwie oraz prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą.

Nasze przedsiębiorstwo stosuje wiele środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapewnienie możliwie ścisłej ochrony danych osobowych. Mimo to transfer danych w Internecie może się wiązać z lukami bezpieczeństwa uniemożliwiającymi całkowicie skuteczną ochronę danych.