IBC SOLAR - Nota prawna

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie naszą firmą i produktami.

Szczegółowe informacje na temat IBC SOLAR AG:   

Ta witryna jest obsługiwana przez IBC SOLAR AG, którą prawnie reprezentują Dr. Dirk Haft (CEO), Lars Degendorfer (CFO), Stefan Horstmann (COO) oraz Patrik Danz (CSO).
Przewodnicząca rady nadzorczej: Udo Möhrstedt

Rejestr handlowy: sąd gminny Coburg, sąd rejestrowy HRB3261
Numer VAT: DE243867923
 

Ochrona danych 

Podczas korzystania z naszego serwisu możesz zostać zapytany o informacje osobiste. Odpowiedź na te pytania jest dobrowolna. Przekazane dane osobowe będą przechowywane i wykorzystane zgodnie z przepisami niemieckiego prawa w tym zakresie. Dane osobowe zebrane przez stronę www IBC SOLAR zostaną wykorzystane do przetwarzania Państwa zapytań.

 

Prawa autorskie

© Copyright IBC SOLAR AG, Bad Staffelstein (Niemcy). Wszystkie prawa zastrzeżone. Taksty, obrazy, wykresy i ich rozmieszczenie na stronie internetowej  IBC SOLAR AG są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej.  

Zawartość tej strony nie może być kopiowana, rozpowrzechniana, zmieniana lub udostępniana osobom trzecim. Niniejsza strona internetowa może zawierać obrazy, które są przedmiotem praw autorskich osób trzecich.

 

Gwarancje, Odpowiedzialność  

Informacje na tych stronach internetowych są dostarczane "tak jak są" bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w tym (ale nie tylko) wszelkich domniemanych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności praw osób trzecich. Chociaż informacje podane są z przekonaniem o ich prawdziwości, mogą zawierać błędy lub nieścisłości. W żadnym wypadku IBC SOLAR AG nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie lub wtórne szkody związane z wykorzystaniem tego materiału, chyba że wskutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej.

IBC SOLAR AG nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, które są utrzymywane przez osoby trzecie, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek linki do innych stron internetowych.
 

Ogólne warunki handlowe firmy IBC SOLAR AG

Ogólne wytyczne BHP dla IBC SOLAR AG

 

Podmiot odpowiedzialny za treść:      

IBC SOLAR AG
Am Hochgericht 10
96231 Bad Staffelstein, Niemcy 

+49 9573-9224-0
info(_at_)ibc-solar.pl
www.ibc-solar.pl