Impressum

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie naszą firmą i produktami. 

   
Szczegóły dotyczące IBC SOLAR    

Ta strona jest obsługiwana przez IBC SOLAR, która jest prawnie reprezentowana przez Dyrektora Zarządzającego IBC SOLAR s. r. o.  (Pana Inż. Jakuba Halamíčka).

  

Rejestr Handlowy: Sąd Miejski w Pradze, oddział C, 169482.
NIP: 247 30 211
 

Ochrona danych 
Podczas używania naszego serwisu możesz zostać zapytany o informacje osobiste. Odpowiedź na te pytania jest dobrowolna. Dane osobowe przekazane do nas będą przechowywane i wykorzystywane zgodnie z przepisami niemieckiego prawa. 
 

 

Prawa autorskie

© Prawa autorsie IBC SOLAR, Bad Staffelstein (Niemcy). Wszystkie prawa zastrzeżone. Taksty, obrazki, wykresy i ich rozmieszczenie na stronie internetowej  IBC SOLAR są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. 

 

Zawartość tej strony nie może być kopiowana, rozpowrzechniana, zmieniana lub udostępniana osobom trzecim. Zwracamy uwagę, że nasza strona internetowa może zawierać obrazy, które są przedmiotem praw autorskich osób trzecich. 

 

Gwarancje, Odpowiedzialność   

Informacje na tych stronach internetowych są dostarczane "tak jak są" bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w tym (ale nie tylko) wszelkich domniemanych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszenia praw osób trzecich. Chociaż podane informacje są uważane za prawidłowe, mogą one zawierać błędy lub nieścisłości. W żadnym wypadku IBC SOLAR nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie lub wtórne szkody związane z tym materiałem, chyba że wskutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. 

 IBC SOLAR nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, które są utrzymywane przez osoby trzecie, a zatem rezygnuje z odpowiedzialności za jakiekolwiek linki do innych stron internetowych.

Ogólne warunki handlowe znajdą Pańtwo tutaj: undefinedPobierz

    

 

Odpowiedzialny za treść:     

 

IBC SOLAR s. r. o. 
Klikatá 13/353
158 00 Praga 5 - Jinonice
Czechy

 

Telefon: +420 235 097 430
Faks: +420 235 097 440

© IBC SOLAR 2017