Impressum

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie naszą firmą i produktami.

  
Szczegółowe informacje na temat IBC SOLAR   

 

Ta witryna jest obsługiwana przez IBC SOLAR, która jest prawnie reprezentowana przez pana Udo Möhrstedt (prezes i CEO) oraz dr. Fred Friedmann (członek zarządu).

 

Rejestr handlowy: sąd gminny Coburg, sąd rejestrowy HRB3261.
Numer rejestracyjny VAT: DE243867923.
 

Ochrona danych 

Podczas używania naszego serwisu możesz zostać zapytany o informacje osobiste. Odpowiedź na te pytania jest dobrowolna. Dane osobowe przekazane do nas będą przechowywane i wykorzystywane zgodnie z przepisami niemieckiego prawa.   

 

Prawa autorskie

© Prawa autorsie IBC SOLAR, Bad Staffelstein (Niemcy). Wszystkie prawa zastrzeżone. Taksty, obrazki, wykresy i ich rozmieszczenie na stronie internetowej  IBC SOLAR są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej.  

Zawartość tej strony nie może być kopiowana, rozpowrzechniana, zmieniana lub udostępniana osobom trzecim. Zwracamy uwagę, że nasza strona internetowa może zawierać obrazy, które są przedmiotem praw autorskich osób trzecich.

 

Gwarancje, Odpowiedzialność  

Informacje na tych stronach internetowych są dostarczane "tak jak są" bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w tym (ale nie tylko) wszelkich domniemanych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszenia praw osób trzecich. Chociaż podane informacje są uważane za prawidłowe, mogą one zawierać błędy lub nieścisłości. W żadnym wypadku IBC SOLAR nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie lub wtórne szkody związane z tym materiałem, chyba że wskutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej.

 IBC SOLAR nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, które są utrzymywane przez osoby trzecie, a zatem rezygnuje z odpowiedzialności za jakiekolwiek linki do innych stron internetowych.

 

Ogólne warunki handlowe znajdą Państwo tutaj:     

General terms of conditions of company

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Unternehmens

 

Odpowiedzialny za treść:      

IBC SOLAR AG
Am Hochgericht 10
96231 Bad Staffelstein
Niemcy 

Telefon: +49 95 73 –92 24 – 0
Fax: +49 95 73 –92 24 –111
Strona www: www.ibc-solar.com